W przeciwnym razie współpraca między poszczególnymi członkami zespołu lub nawet poszczególnymi działami firmy może nie być prawidłowa, przez co szczególnie ważne projekty mogą zostać wykonywane z opóźnieniem. W tej sytuacji klienci mogą być głęboko niezadowoleni, w skutku czego zyski naszej firmy mogą drastycznie spaść. Rozsądny przedsiębiorca nigdy nie dopuści...